Za obnovu i podizanje ribnjaka u Vojvodini 20 miliona dinara

Pokrajina vlada ponudila je ukupno 20 miliona dinara bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama preko javnog konkursa.

Cilj konkursa je unapređivanje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta kroz razvoj ribarstva.

Uslov je da se novi i ribnjaci za rekonstrukciju ne prostiru na manje od hektar i više od 100 hektara, i da se nalaze na teritoriji Vojvodine.

Bespovratna sredstva maksimalno mogu biti do 70 procenata ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a.

Iznos pokrajinske podrške ne može biti veći od pola miliona dinara po hektaru za rekonstrukcije, odnosno 800.000 dinara po hektaru za podizanje novih ribnjaka.

Po jednoj prijavi maksimalno će se odobravati pet miliona dinara.

Zainteresovani za pokrajinsku podršku prijave mogu da podnesu do 15. septembra.