Dan polja strnih žita i uljane repice – očekivane vrućine mogu smanjiti prinos

U organizaciji Poljoprivredne stručne službe Subotica održan je tradicionalni Dan polja strnih žita i uljane repice na poljima kod farme Mikićevo. Poljoprivrednici su imali priliku da vide prezentaciju herbicidnih ogleda, ali i da razgovaraju sa stručnjacima o predstojećoj žetvi.

Stipan Šarčević iz Starog Žednika, poljoprivredom se bavi od svoje 13 godine, a poseduje i farmu svinja. Ove godine posejao je ječam, repicu, pšenicu i kukuruz. Vreme je usevima za sada išlo na ruku, ali iskusni Stipan ističe da najavljene visoke temperature do žetve mogu uticati da se smanji prinos. Isto tako, sa Poljoprivrednom stručnom službom Subotica ima ostvarenu dobru saradnju, a Dan polja ne propušta jer kako ističe, ni semena nisu kao nekada, već se sada sve ubrzano menja.

Kada je reč o prognozi prinosa strnih žita, situacija se popravila tokom maja meseca, usevi su narasli i formiran je visok potencijal za prinos i do sedam tona. Međutim, očekuje se da će najavljene visoke temperature umanjiti prinos za oko 500 do 500 kilograma po hektaru. Očekivani prosečni prinosi uljane repice za ovu godinu su 3,300 do 3,400 kilograma po hetaru, što je porast u odnosu na proteklu godinu kada je prinos bio oko 2,800, rekao je direktor PSS, Damir Varga.

Danu polja strnih žita i uljane repice prisustvovao je i pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Mladen Petreš, koji je rekoa da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i ove godine nastavlja da pruža podršku poljoprivrednim gazdinstvima u vidu dodele bespovratnih sredstava za nabavku neophodne opreme.

Kada je reč o ceni, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu rekao je da to određuje tržište, te da država, kao i pokrajina za neku sigurnu cenu nemaju mogućnost da intervenišu.