Uručeni sertifikati za polaznike obuke „Bezbedni na internetu“

Polaznicima programa edukacije „Bezbedni na internetu“ uručeni su sertifikati u prostorijama Geontološkog kluba „Kertvaroš“. Obuku je organizovala Fondacija „Tijana Jurić“ uz podršku MInistarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Katica Sekelj članica je Gerontološkog kluba „Kertvaroš“. Ona je jedna od polaznika koji su prošli obuku o bezbednosti na internetu za koju kaže da joj je vrlo korisna.

Fondacija „Tijana Jurić“ je u saradnji sa Geontološkim centrom, a uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u proteklih nekoliko nedelja članovima gerontoloških klubova održala predavanja na temu bezbednosti na internetu. Po rečima, osnivača Fondacije „Tijana Jurić“ , Igora Jurića izabrali su penzionere zbog toga što su oni osobe koje provode dosta vremena sa unucima te da bi mogli da im prenesu na koji način da se zaštite na internetu, ali da i sami ne postanu žrtve prevara.

Više od 20 naših najstarijih sugrađana koji su članovi raznih gerontoloških klubova Gerontološkog centra, prošlo je višenedeljnu edukaciju „Bezbedni na internetu“.

U edukaciji su učestvovali i učenici volonteri Politehničke škole, a računare je poklonila jedna subotička kompanija.