Prezentovan „Izveštaj o (ne)napretku” u Poglavlju 27

Udruženje Terras u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom, na Otvorenom univerzitetu, održalo je prezentaciju izveštaja o napretku u Poglavlju 27. Ovo je četvrti izveštaj koji obuhvata period od novembra 2016. godine do februara 2018. godine.
„Izveštaj iz senke“ izradila je Koalicija 27, u kojoj je okupljeno nekoliko nevladinih organizacija sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja propisa Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine. Jedan je od ključnih zaključaka u novom izveštaju je da stanje životne sredine u Srbiji zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i političke volje. Prema rečima Nataše Đereg, iako je izveštaj simbolično nazvan kao „Izveštaj o (ne)napretku” do malih pomaka u oblasti zaštite životne sredine je došlo, jer je Srbija dobila Ministarstvo zaštite životne sredine, ali i Zeleni fond, koji još uvek nažalost ne funkcioniše kako bi trebalo.
Ivana vtr arhus cekor
Izjava, Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj 3:46-4:26