Ukida se vanredna situaciji na celoj teritoriji Grada Subotice

Na osnovu Zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić, doneo je Odluku da se od danas, 10. juna, ukida vanredna situaciji na celoj teritoriji Grada Subotice

Kako se navodi u Odluci, ukida se vanredna situacija za celu teritoriju grada Subotice, proglašena Odlukom gradonačelnika, zbog poboljšanja epidemiološke situacije usled zarazne bolesti COVID 19, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.

Dalje se navodi da stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka od 26. novembra 2020. godine kojom je ova vanredna situacija proglašena.

Na osnovu Zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić, doneo je Odluku da se od danas, 10. juna, ukida vanredna situaciji na celoj teritoriji Grada Subotice.

Kako se navodi u Odluci, ukida se vanredna situacija za celu teritoriju grada Subotice, proglašena Odlukom gradonačelnika, zbog poboljšanja epidemiološke situacije usled zarazne bolesti COVID 19, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.

Dalje se navodi da stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka od 26. novembra 2020. godine kojom je ova vanredna situacija proglašena.