Ministarka Gordana Čomić posetila Bunjevački nacionalni savet

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, tokom posete Subotici razgovarala je sa predstavnicima Bunjevačkog nacionalog saveta o radu Saveta, kao i o dijalogu sa hrvatskom zajednicom.

Predstavnici Bunjevačkog nacionalnog saveta ukazali su ministarski za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordani Čomić, na problem jednakosti prilikom zapošljavanja, implementaciju službenog jezika i pisma, ali i na dijalog sa hrvatskom zajednicom koji bi trebalo da postoji, jer ovakva situacija opterećuje obe strane. Takođe, jedan od problema jeste i to što od osamnaest udruženja, samo dva imaju svoje prostorije, koje nisu dovoljne za rad.

Kako je ministarka Čomić objasnila, ministarstvo je alat nacionalnim manjinama u Srbiji za izgradnju kulture, ljudskih prava i kulture manjinskih prava. Isto tako, dato je obećanje nacionalnim manjinama da mogu da iskažu svoje zahteve, stavove i želje. Zahtevi Bunjevaca ticali su se upisa u poseban birački spisak i popisa stanovništva. Ministarstvo je, kada je reč o tom zahtevu, učinilo sve da se kreira atmosfera da se manjine sa svojim identitetom slobodno izraze, a od važnosti je i da nacionalni saveti imaju neki vid kontrole u tom procesu.

Ministarka Čomić sastala se i sa predstavnicima Mađarskog i Hrvatskog nacionalnog saveta.