U toku konkurs za finansiranje projekata u kulturi

Lokalna samouprava raspisala je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2024. godini. Iz budžeta Grada za ovu namenu izdvojeno je 52 miliona dinara. Prijave se mogu podneti do 3. marta, za ukupno 11 oblasti.

Кonkurs je raspisan za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad, odnosno za: književnost, muziku, likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitekturu, pozorišnu umetnost, umetničku igru, filmsku umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo, manifestacije vezane za filmsku umetnost audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimediji, izvođenje kulturnih programa i sadržaja, otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštitu, očuvanje, predstavljanje, interpretaciju, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem, i naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

Komisija će ocenjivati projekte na osnovu kriterijuma propisanih u Konkursu, a to su: usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa, kvalitet i sadržajna inovativnost projekta i kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, u koje, između ostalih, spadaju i: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i finansijski plan.

Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti i na telefon 024/626-884, 626-718 u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.