Tretman protiv krpelja

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 28. avgusta do 4. septembra. Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Za dodatne informacije građani mogu da se obrate Emini Salapuri, e-mail: [email protected], telefon:066/499-500.

Tretman će se raditi na sledećim lokacijama:

Subotica:

– Park Dudova šuma

– Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara

–Park Prozivka

–Park Ćirila i Metodija

–Park Rajhl Ferenca

– Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

–Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

–Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put  (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

–Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

–Dečije igralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

–Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)

– Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

– Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

–Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

– Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

– Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

– Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)

– Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)

– Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska  (MZ Gat)

–  Dečije igralište  i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

– Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

–  Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

–Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

–Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

– Dečije igralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

– Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

– Dečije igralište u ulici  Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)

– Dečije igralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)

– Dečije igralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)

– Poljana kod fabrike „Sever“

– Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)

– Ostale manje javne zelene  površine  i dečija igrališta u gradskim MZ

Palić:

–Veliki Park

– Obala od Ženskog do Muškog štranda

–Letnja pozornica

– Okolina Krvavog jezera

–Dečije igralište  na trgu Lasla Mađara

–Dečije igralište  u ulici Daruvarska

– Ulica Zelengorska

– Okolina hotela „Sport“

–Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

– Poljana kod meterološke stanice

Kelebija:

– Okolina Majdana

– Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

Bikovo:

–Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

Čantavir:

– Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

– Dečije igralište u ulici  Lenjinova – Senćanska

– Dečije igralište u ulici  Pionirska – 8. marta

– Izletište Siget („Ostrvo“)

Bačko Dušanovo:

– Dušanovački park  –  ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

–Izletište Žablje ostrvo

Višnjevac:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mala Bosna:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mišićevo:

–Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Đurđin:

– Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

Bajmok:

–  Javne zelene površine na Trgu M. Tita

– Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod kanala)

– Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod škole)

Donji Tavankut:

–Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

Ljutovo:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Novi Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Stari Žednik:

– Dečije igralište i okolna javna zelena površina