Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje od 28. avgusta do 6. septembra

Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden u periodu od 28. avgusta do 6. septembra, prvog dana sa povoljnim meterološkim uslovima, od 18 do 23 časa.

Tretman  će se obavljati na teritoriji mesnih zajednica Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Dudova šuma, Palić, Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi.

Koristiće se ULV tehnika i preparat na bazi aktivne materije deltametrin, koji je  toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana.