Seminar o trgovini ljudima održan na Paliću

Dvodnevni seminar pod nazivom “Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima” održan je u protekla dva dana na Paliću sa ciljem približavanja ovog dokumenta svim akterima koji na lokalu učestvuju u borbi protiv trgovine ljudima, kako bi njihov odgovor na ovaj problem bio što bolji, a u skladu sa međunarodno usvojenim standardima.

Organizator seminara je Udruženje građana “Atina” uz podršku Internacionalne organizacije za migracije sa ciljem jačanja kapaciteta profesionalaca koji se bave ovom temom na lokalu. Seminar je bio namenjen svim profesionalcima i službenicima koji rade na sprečavanju, otkrivanju i rešavanju slučajeva trgovine ljudima i u pružanju podrške žrtvama trgovine ljudima, a okupio je predstavnike policije iz Subotice i okolnih gradova, predstavnike Centra za socijalni rad, Višeg javnog tužilaštva, predstavnike nevladinih organizacija, Crvenog krsta, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, odnosno sve onima koji mogu doći u kontakt sa potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

Seminar “Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima” organizuje se uz finasijsku podršku Švajcarske u okviru migracionog paketa Švajcarske i Srbije i predstavlja drugu aktivnost u nizu obuka u ovom ciklusu.

U poslednjih 5 godina u našem gradu bilo je 3-4 slučaja za krivično delo trgovine ljudima, a procent okončanja ovih slučajeva sa izrečenom kaznom zatvora je do 70%.