Konkurs za sticanje prava korišćenja oznake ,,Najbolje iz Vojvodine“

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa partnerima Jugoinspektom i Turističkom organizacijom Vojvodine, predstavio je novi konkurs za sticanje prava korišćenja oznake kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“.

Ovu oznaku dobijaju najkvalitetniji pružaoci usluga u oblasti turizma, programi, manifestacije kao i industrijski, zanatski i proizvodi domaće radinosti. Pravo da učestvuju na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija, koji imaju sedište ili prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 31. jula, a kompletna dokumentacija je dostupna na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i na mobilnoj aplikaciji Sekretarijata.