Raspisan oglas za davanje u zakup 20 apotekа

Grad Subotica raspisao je oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje je do sada koristila Apoteka Subotica.

Reč je o 20 objekata, od kojih je 13 u gradu, među kojima je i apoteka smeštena u prizemlju Gradske kuće, a sedam u prigradskim naseljima Hajdukovo, Novi i Stari Žednik, Bajmok, Palić, Čantavir i Tavankut.

Objekti se izdaju u cilju obavljanja isključivo trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. Ponuda se daje za sve predmetne poslovne prostorije, ne postoji mogućnost uzimanja u zakup pojedinačnih objekata.