Radnici JP “ Palić Ludaš” vršiće uklanjanje stabala invazivnih vrsta

Radnici JP “ Palić Ludaš” vršiće uklanjanje stabala invazivnih vrsta u okviru revitalizacije zaštićenog područja spomenika prirode “Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”. Takođe, na lokaciji je predviđena i sadnja u toku jesenje sezone sadnje.

Prema rešenju o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, vrši se sanitarno orezivanje stabala na zaštićenom području spomenika prirode “Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”. Takođe, sprovode se i mere aktivne zaštite prirode.

Revitalizacija zaštičenog prostora je proces koji se etapno vrši, podsećaju iz preduzeća. To podrazumeva i uklanjanje stabala vrsta koje su invazivne, te sadnju dekorativnih vrtsa i vrsta koje podnose uslove ove sredine. Danas se vršilo orezivanje stabala u parku na Trgu Mađar Lasla, a u planu su i druge aktivnosti.

Na svim zaštićenim područjima moraju da se sprovode mere aktivne zaštite prirode, podsećaju iz preduzeća, ovo je parkovska površina, a park prirode “Palić” je takođe parkovska površina na kojoj se slične aktivnosti sprovode.