Organizacija invalida rada Subotice obeležila 70 godina postojanja

Organizacija invalida rada Subotice u restoranu “Spartak” svečano je obeležila Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ali i jubilej – 70 godina rada i postojanja.

U Subotici ima približno 5.300 invalida rada, manje u poređenju sa prethodnim godinama, a jedan od razloga je, kako navodi predsednik Organizacije invalida rada Subotice Stanko Nimčević, pooštravanje kriterijuma za odlazak u invalidsku penziju. Kako ističe problema ima, ali je akcenat na težem zapošljavanju OSI, lečenje invalida i penzinera.

Osim Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se zvanično obeležava 3. decembra, opštinska organizacija upriličila je proslavu i povodom svog velikog jubileja – sedam decenija rada i postojanja. Po oceni Saveza invalida rada Vojvodine, iako ne najveća, subotička organizacija jedna je od najaktivnijih.

Dugogodišnji partner Organizacije invalida rada je i lokalna samouprava. Po rečima gradonačelnika Stevana Bakića, podrška se ogleda naročito kroz javne konkurse iz oblasti društveno-humanitarnog rada. Ove godine je izdvojeno oko 700.000 dinara.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, a obeležavanje ima za cilj da promoviše razumevanje pitanja invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa inveliditetom.