Od januara novi uslovi za penziju

Od 2022. godine važe nova pravila za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu posle 31. decembra ove godine podleže novim, rigoroznijim uslovima. Sa druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarce ostaju isti, ali to nije slučaj i kada je reč o prevremenom penzionisanju.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i deset meseci duže nego danas, prenosi Blic.

Naredne kalendarske godine, dame tako u starosnu penziju mogu sa 63 godine i četiri meseca života, umesto 63 godine i dva meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godinu. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Sa druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom, sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju pomera se od naredne godine i za žene i za muškarce.

Muškarci su ove godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina. Sledeće godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Što se tiče prevremene penzije za dame, minimum za narednu godinu je 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzioništu sa 45 godina staža, bez obzira na starost.