Potpisivanje Pariske deklaracije

Grad Subotica je jedan od 8 gradova i opština u Srbiji koji su juče potpisali Parisku deklaraciju čije potpisnice se obavezuju da će raditi na zaustavljanju epidemije side odnosno AIDS-a, rečeno je povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a/AIDS-a.

Predstavnik lokalne samouprave, član Gradskog veća zadužena za oblast socijalne zaštite i zdravstva Ilija Đukanović juče je u ime Grada potpisao Parisku deklaraciju kojom se grad obavezao da će do 2030. godine da radi na zasutavljanju epidemije side u gradu. Pored Subotice, predstavnici još 7 lokalnih samouprava su potpisali ove godine parisku deklaraciju, a na potpisivanje su pozvane one lokalne samouprave koje su u proteklom, višegodišnjem radu pružale podršku udruženjima koja okupljaju osobe koje žive sa HIV-om odnosno AIDS-om, odnosno gradove u kojima je razvijen program prevencije i podrške obolelim osobama kroz ustanove i insitucije.

Udruženje “Stav +” u Subotici postoji od 2008. od kada pružaju podršku osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om i rade na preventivnim aktivnostima. Od osnivanja imaju dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, a ove godine je Grad kroz javne konkurse iz oblasti društvenog i humanitarnog rada opredelio za realizaciju projekata ovog udruženja 120.000 dinara. Potpisivanje Pariske deklaracije iz ovog Udruženja ocenjuju kao veliki korak za naš grad u borbi protiv globalne pandemije ove bolesti.

U narednom periodu biće sprovedene brojne aktivnosti u saradnji sa Udruženjem “Stav+” kao i relevantnim ustanovama i insitucijama, pre svega na preventivnim aktivnostima na podizanju svesti kod celokupne populacije po pitanju side.