Obeležen Dan migranata

Kako bi edukovali i skrenuli pažnju sugrađanima na potrebe migranata, kao i na činjenicu da migrant može postati svako, Gradska organizacija Crvenog krsta organizovala je u toku prepodneva akciju na Trgu u centru grada povodom obeležavanja Dana migranata. Volonteri Crvenog krsta objašnjavali su Subotičanima kako migrant može postati svako iz velikog broja razloga među kojima su ratovi, siromaštvo, nepovoljni klimatski uslovi i drugo. U našem Prihvatnom centru trenutno boravi oko 60 migranata koji čekaju da pređu granicu sa Mađarskom. Ovakve akcije danas su organizovane širom Srbije, Crne Gore, Makedonije i Nemačke.