Održan Istraživačko – edukativni kamp

U Vizitorskom centru “Ludaš” predstavljen je rad Istraživačko – edukativnog kampa u sklopu Interreg -IPA projekta pod nazivom “Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog sliva jezera Palić i Ludaš”. Učesnici kampa između ostalog, imali su mogućnost da se upoznaju sa prirodnim vrednostima okolnih zaštićenih područja.
U organizaciji JP “Palić – Ludaš” u Istraživačko-edukativnom kampu učestvovali su studenti i profesori Građevinskog Fakulteta Subotica i Nacionalnog fakulteta javne službe Baja, Mađarska kao i učenici i profesori Hemijsko-tehnološke škole. Za učenike Hemijsko-tehnološke škole, ljubav prema prirodi kao i želja za njenim očuvanjem bili su glavni motivi za učešće u ovom kampu. Posebno interesantno za učenike je kako kažu to što su učili kroz praktičan rad i boravak u prirodi.
U okviru ovog kampa poseban akcenat stavljen je na važnost ekosistemskih usluga koje nam pružaju vlažna odnosno vodena staništa. Učesnicima kampa predstavljeni su problemi kao i informacije o ekosistemu ovog područja. Po rečima profesora
Hemijsko – tehnološke škole učenici su sa oduševljenjem učestvovali u ovom projektu.
Studenti i profesori Nacionalnog fakulteta javne službe Baja, Mađarska u toku kampa realizovali su istraživanja i monitoring kvaliteta i kvantiteta voda Palićkog i Ludaškog jezera kao i okolnih kanala. U okviru kampa održana su mnogobrojna predavanja i radionice.
Kamp se održava do sutra, a počeo je 15.juna. Učestvovalo je 30 učesnika i 10 spoljnih saradnika koji su vodili seminare, radionice i obilaske.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime