Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Potrebe dece sa invaliditetom su jednako vredne i važne kao i potrebe sve ostale dece, poruka je koju su danas sa centralnog gradskog trga poslali učenici i nastavnici OiSŠ “Dr Svetomir Bojanin” u suret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom.

Grupa učenika i nastavnika OiSŠ “Dr Svetomir Bojanin” u centru grada su danas delili sugrađanima afirmativne poruke sa željom da povećaju vidjivost osoba sa invaliditetom i da skrenu pažnju na njih.

OiSŠ “Dr Svetomir Bojanin” pohađa 200 učenika, a ova specijalna vaspitno- obrazovna ustanova bavi se decom od predškolskog uzrasta do srednje škole. Sa učenicima se radi u malim grupama, a od vitalnog značaja za razvoj punog potencijala i maksimalnu inkluziju u društvo predstavlja adekvatan i pre svega stručan rad sa decom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.