Kratkoročni krediti za poljoprivredna gazdinstva

U toku je Javni poziv namenjen proizvođačima sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku repromaterijala, uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate. Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno 15 miliona dinara.

Poljoprivrednici najpre moraju podneti zahtev za izdavanje saglasnosti, sa kojim odlaze u jednu od poslovnih banaka sa kojima je lokalna samouprava potpisala sporazum, navodi Hajnalka Bognar Pastor, članica GV za oblast poljoprivrede. Objašnjava da banke odobravaju iznos kredita i to u visini od 300.000 do 1.000.000 dinara, sa rokom otplate do 12 meseci.

Programom za ruralni razvoj predviđena su još dva javna poziva čija je izrada u toku – za nabavku mehanizacije, za šta će na raspolaganju biti 16,5 miliona dinara i za sufinansiranje polise do 40 odsto, za proizvođače koji je već imaju.

Poziv za kratkoročne kredite raspisan je 15. maja, a rok za podnošenje zahteva je do utroška sredstava. Detaljnije inofrmacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ili na sajtu Grada u rubrici „Konkursi i oglasi“.