Move Week 22-28.05.2023

Gradski savez Sport za sve Subotice povodom međunarodne rekreativne manifestacije Move
Weka ( 22-28 05.2022.) organizuje nekoliko rekreativnih događaje koji promovišu zdrav način života i
važnost svakodnevnog vežbanja u cilju prevencije bolesti i očuvanja zdravlja, a namenjeni su svim
kategorijama stanovništva posebno osobama treće životne dobi, ženama , deci, kao i osobama sa
invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama. Svi događaji biće usmereni ka promovisanju sportske
rekreacije i očuvanju životne sredine u okviru evropskog projekta „Sport without waist“.
Događaji su besplatni i pozivamo sve zaintresovane građane Subotice da se priključe
manifestaciji:


1) U utorak 23.maja 2023. godine na Prozivci na platou ispred bazena od 18,00 do 19,30
časova organizovaćemo Javni čas rekreacije -promocija rekreativnog vežbanja i Zumba
fitnesa u saradnji sa Sportskim savezom Grada Subotice.
Okupljanje svih zainteresovanih građana koji žele da učestvuju je od 17,45 do 18,00 časova
Na Prozivci – plato ispred bazena.
U 18,00 časova program počinje desetominutnim laganim zagrevanjem i nastavlja se zumba
fitnesom u trajanju od 15-20 minuta, zatim sledi 20 minutno rekreativno vežbanje, da bi se opet
nastavilo sa zumba fitnesom u trajanju od dvadesetak minuta. Događaj se završava vežbama
istezanja i opuštanja .

Tokom događaja biće postavljene ekološke kutije u koje građani mogu doneti ranije sakupljene plastične
čepove, a po završetku manifestacije obaviće se čišćenje prostora na kome je održana manifestacija čime
će se doprineti ekološkoj zaštiti okoline i promociji sportskih događaja bez otpada “Sport without waist“.
Celokupni događaj prilagođen je svim uzrasnim kategorijam, a posebno deci i ženama uz
stručno vođenje lica iz oblasti sportske rekreacije.:
Zumba fitnes – Ostojić Melita – stručno lice – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja
Rekreativno vežbanje- Popić Marko – stručno lice –master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
Zagrevanje i i stezanje –Merima Kulić- koordinator –diplomirani profesor fizičkog vaspitanja


2) U sredu 24. Maja 2023. Od 18,30 do 19,30 časova godine organizujemo “Rekreativnu
vožnju rolerima ili biciklom obalom Palića” u saradnji sa HK “Spartak” .
Okupljanje svih zainteresovaniih učesnika je od 18,15 do 18,30 časova na Paliću na platou
ispred Ženskog štranda . Polazak je u 18,30 časova. Sopstvenim tempom, vozi se uz desnu
obalu Palića, od Ženskog štranda sve do krajnje tačke izbetorine nove biciklističke staze gde se
vrši promena smera kretanja . Završetak vožnje je na mestu polaska (kod ženskog štranda) do
19,30 časova.

U cilju promocije očuvanja životne sredine svaki učesnik će biti uključen i u aktivnosti ekološke
akcije promocije sportskih događaja bez otpada -“Sport without waist”, -sakupljanje i
uklanjanje otpada na području održavanja sportsko rekreativne manifestacije .
Celokupni događaj je prilagođen svim uzrasnim kategorijam.
Koordinator : Merima kulić- profesor fizičkog vaspitanja i i dipl.organizator sportske rekreacije.