Kampanja Hravtskog nacionalnog veća “Znam ko sam”

Hrvatsko nacionalno veće u Republici Srbiji sprovodi kampanju “Znam ko sam” za predstojeći popis stanovništva u Republici Srbiji, a Demokratski savez Hrvata u Vojvodini u svom saopštenju javnosti navodi da pruža punu podršku ovim aktivnostima, kao i da je predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog veća u Repubblici Hrvatskoj, Milorad Pupovac podržao ovu kampanju.

Kako se između ostalog navodi u saopštenju Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, glavni cilj kampanje “Znam ko sam” je osvestiti među građanima važnost iskazivanja pune istine vlastitog identiteta. Ovom kampanjoj želimo da građane hrvatske nacionalnosti u Srbiji podstaknemo da svoje identitetske sastavnice koje se odnose na nacionalno i versko bez straha i sa ponosom jasno iskažu tokom popisa. Kako se navodi dalje u saopštenju, neposredno nakon što je parafirana Deklaracija o saradni Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije, tokom održavanja Međunarodnog naučnog skupa “Hrvatsko- srpski odnosi” u Golubiću pored Obrovca, predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog veća u Republici Hrvatskoj, Milorad Pupovac podržao je ovu kampanju.