2,4 miliona dinara za zaštićena područja

Javno preduzeće “Palić-Ludaš” dobilo je 2,4 miliona dinara putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Dobijena novčana sredstva biće utrošena za realizaciju planiranih projektnih aktivnosti na četiri zaštićena područja kojima preduzeće upravlja.

Za svako od četiri zaštićena područja, JP “Palić-Ludaš” dobilo je po 600.000 dinara za potrebe njihovog unapređenja kroz sprovođenje mera aktivne zaštite prirode. Tako će u specijalnom rezervatu prirode “Ludaško jezero” biti rekonstruisni posetilački sadržaji i molovi na kojima se odvija markiranje ptica, dok će se sredstva u specijalnom rezervatu prirode “Selevenjske pustare”, između ostalog, utrošiti na održavanje staništa.

U predelu izuzetnih odlika “Subotička peščara”, planirano je košenje staništa, uklanjanje panjeva, promocija zaštite prirode i zaštićenog područja kroz organizaciju “Kampa za mlade rendžere”, kao i realizacija Međunarodne konferencije vezane za rasprostranjenost i ekologiju strogo zaštićene vrste šafranjike. Kako objašnjava Marta Dobo, direktorka JP “Palić-Ludas”, u četvrto zaštićeno područje spada i Park prirode “Palić”.

Od ukupno 15 miliona dinara koje je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine putem konkursa namenio za 25 zaštićenih područja na teritoriji AP Vojvodine radi finansiranja i sufinansiranja projekata za tekuća ulaganja, JP “Palić-Ludaš” dobilo je 2,4 miliona dinara.