ZZJZ: Tokom maja vazduh bio odličnog do dobrog kvaliteta

Uoči obeležavanja Dana ekologije i rođendana naše medijske kuće, proveravali smo kakvog je kvaliteta vazduh u našem gradu. Iz Zavoda za javno zdravlje kažu da je ove godine zabeležen pad koncentracije dominatnih zagađivača vazduha u Subotici – suspendovanih čestica PM 10 i PM 2.5, te da su građani u periodu od januara do maja udisali nešto čistiji vazduh u odnosu na isti period prošle godine.

Zavod za javno zdravlje kvalitet vazduha prati na dva merna mesta – u maloj školi “Sonja Marinković” i automatskoj mernoj stanici kod Nove opštine. Stanice prate koncentracije zagađujućih materija, među kojima su i suspednovane čestice fine lebdeće prašine koje lako dospevaju do pluća – PM10 i PM2.5. Kako sadrže i kancerogene materije, važno je odrediti i njihov hemijski sastav, a pored toga, na njih se lepe i čestice mikroogranizama gljivice.

Koncentracije ovih suspendovanih čestica variraju u toku dana i godine, te su tokom prolećnih i letnjih meseci niže u odnosu na zimu kada su osim saobraćaja, dominantni zagađivač vazduha individalna ložišta. Prema preliminarnim rezultatima sa merne stanice kod škole “Sonja Marinković”, u periodu od 1. do 25. maja kvalitet vazduha je varirao od odličnog do dobrog. Međutim, na mernom mestu kod “Patrije” reuzltati su pokazali da su koncentracije suspendovanih čestica nešto više, te da je kvalitet vazduha u tom periodu varirao od prihvatljivog do dobrog.

Češće korišćenje gradskog prevoza, pešačenje ili vožnja bicikla može u mnogome doprineti poboljšanju vazduha, kao i povećanje zelenih površina, poručuju iz Zavoda za javno zdravlje.