Žensko kuglanje u našem gradu bilo je i više nego uspešno

Nekadašnja zgrada Doma Vojske bila je i radni prostor kuglašica Pionira koje su svakodnevno dolazile na treninge i utakmice. Bila je to jedna uspešna ekipa koja se trudila da pre svega svojim sportskim duhom ali i ponašenjem doprinese što boljoj popularizaciji ovog sporta.

Žensko kuglanje u našem gradu bilo je i više nego uspešno, kada se još tome doda da su većinom bile Subotičanke, uspeh je bio još veći. Dobri rezultati na domaćoj sceni omogućili su subotičkoj ekipi da se pokaže i na međunarodnoj sceni. Prvo takvo iskustvo jedan deo ovih kuglašica imao je sada već davne 1995. godine u Nemačkoj. Sve naše sagovornice su se složile da su dobri rezultati ostvareni i velikim prijateljstvom među njima koje i danas traje.

Pored samih kuglašica veliki doprinos svakako su dali i treneri koji su bili tu da pruže i traže maksimum od svojih takmičarki.