“Zdrava majka-zdrava porodica”

U organizaciji Udruženja “Jedna uz drugu” u petak je u Čantaviru održana edukativna radionica za žene koje su se susrele sa dijagnozom raka dojke, bilo kao pacijentkinje ili kao članice porodice obolelih. Radionica je deo projekta “Zdrava majka-zdrava porodica”, koji finansira Evropska unija.

Projekat “Zdrava majka-zdrava porodica” ima za cilj unapređenje javnog zdravlja na teritoriji Grada Subotice, kroz poboljšanje informisanosti žena iz ruralnih područja o prevenciji raka dojke. Informisanje o pravilnoj ishrani, neophodnim vežbama, osnaživanje i umrežavanje žena obolelih od karcionoma dojke neke su od komponenti ovog projekta.

Kako je pravovremeno otkrivanje bolesti jedan od najvažnih faktora za izlečenje učesnice radionice imale su priliku i da pogledaju kratak video materijal o važnosti i načinu samopregleda.

Pored Čantavira, u okviru projekta radionice su predviđene u Hajdukovu, Bajmoku i an Kelebiji. Projekat realizuje Uruženje „Jedna uz drugu“ u partnerstvu sa Udruženjem „Kolibri za porodice“.