Zbog predstojećih praznika povećana prodaja na pijaci