Završena prva faza radova na delu Kanjiškog puta

Završeno je proširenje i popravka struganim asfaltom na delu Kanjiškog puta, a prilikom obilaska predsednik Skupštine grada Balint Pastor rekao je da je ovo osnova za dalji nastavak radova.

Lokalni put b. 5 izgrađen je pre deset godina i predstavlja najkraću relaciju od Subotice do opštine Kanjiža. Radovi se izvode u dve faze – prva je gotova, izrađena je projektno – tehnička dokumentacija, a sada sledi druga faza rekao je Balint Pastor, predsednik Skupštine grada.

Dužina puta koja se nalazi na teritoriji Grada iznosi 1837 metara, a iz gradskog budzeta za njegovu popravku u prvoj fazi izdvojeno je 11,8 miliona dinara. Kako je istakao predsednik opštine Kanjiža, Robert Fejstamer, ovi radovi primer su dobre saradnje Subotice i opštine Kanjiža.

Pastor je prilikom obilaska najavio i izgradnju 14 kilometara gasovodne mreže u Šupljaku, u vrednosti od 25 miliona dinara. Osim toga, u toku godine planirano je i renoviranje Kostolanji kuće, u visini od 10,2 miliona dinara.