Zaštita pčela od trovanja

Kako bi se sprečilo trovanje pčela, iz Poljoprivredne stručne službe podsećaju poljoprivredne proizvođače da su pojedine vrste voća i uljana repica u fazi punog cvetanja te da je zabranjeno tretirati voćnjake u punom cvetanju, kao i uljanu repicu ili suncokret. Korisnici sredstava za zaštitu bilja treba da imaju na umu da ne postoje netoksična sredstva za zaštitu bilja i da su za pčele najopasniji insekticidi, kao i da su dužni da vode evidenciju o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata. Prilikom tretiranja, ugroženi su pčelinjaci na udaljenosti od 5 km od tretirane površine. Poljoprivrednici koji primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele mogu biti novčano kažnjeni usled kršenja odredbi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koje se odnose na primenu sredstava za zaštitu bilja u vreme cvetanja bilja i vođenje evidencije o primeni sredstva za zaštitu bilja. Pored propisanih kazni , nesavesni korisnici sredstva za zaštitu bilja rizikuju i nadokandu štete nanete pčelarima trovanjem pčela.