Zadovoljavajući kvalitet vode na subotičkim bazenima

Kvalitet vode za kupanje na subotičkim bazenima je prema poslednjim analizama zadovoljavajuć, navode iz ZZJZ Subotica. Analiza vode vrši se najmanje dva puta mesečno. Poslednje analize vode u javnim bazenima rađene su u toku prošle nedelje. Analiza vode u gradskim bazenima vrši se najmanje dva puta mesečno. Prema rezultatima koji obuhvataju analizu fizičko-hemijskih kao i mikrobioloških parametara, voda u oba bazena odnosno bazenu u Dudovoj šumi i na Prozivci je ispravna.
ZZJZ kontorliše kvalitet vode u jezeru Palić, gde se obavlja mikrobiološka analaiza, fizičko- hemijska kao i hidrobiološka analiza. Na osnovu poslednjih rezultata obavljenih u aprilu mesecu, kako navode iz ZZJZ, kada su u pitanju mikrobiološki parametri voda u jezeru je ispravna. Pored analize vode u javnim bazenima, ZZJZ uzima uzorke i iz bazena “trećih lica” odnosno hotela i hostela, a pored toga u ovim objektima vrši se analiza vode i u drugim izvorima vode koja dolazi u kontakt sa ljudima.