Visoka koncentracija polena čempresa i topole u vazduhu

Prema izveštaju o aeropalinološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje, tokom protekle sedmice u vazduhu je zabeleženo više od 100 polenovih zrna čempresa po metru kubnom vazduha, dok je topola ovako visoku koncentracija polena u vazduhu imala dva dana, nakon čega se postepeno smanjivala na umerenu, a potom i na nisku. Visoka koncentracija polena ovih alergena može izazvati jake alergijske reakcije.

Kada su u pitanju ostala drveća, poput jove, breze, leske, jasena, vrbe i brestova, tokom protekle nedelje beležila su pretežno nisku koncentraciju ili čak njihov polen nije ni bio registrovan u atmosferi, te su mogla da izazovu alergijsku reakciju samo kod izuzetno osetljivih osoba.

Prema prognozi Zavoda za javno zdravlje za ovu nedelju, visoku koncentraciju imaće topola, umerenu jasen i čempresi, dok će ostala drveća beležiti nisku koncentraciju polena u vazduhu.