On-line nastava i za učenike u specijalnim školama?

Našoj redakciji obratila se Mirjana Evetović u ime roditelja čija deca pohađaju nastavu u srednjoj školi “Žarko Zrenjanin”. Mirjana kaže da roditelji imaju razumevanja za epidemiološku situaciju, ali da deca sa poteškoćama u razvoju ne mogu da prate nastavu na daljinu i da od nadležnog Ministarstva traže da se nađe rešenje koje će omogućiti njihovoj deci da nastavu pohađaju u školi jer okosnicu njihovog obrazovanja čine praktičan deo nastave i rad sa stručnjacima u samoj školi.

Direktorka OiSŠ “Žarko Zrenjanin” Dragana Vučković kaže da je na inicijativu Zajednica specijalnih škola, juče u njihovu obrazovnu ustanovu stiglo zvanično obaveštenje od nadležnog Ministarstva kojim se specijalnim školama daje mogućnost da nastavu u srednjoj školi održavaju pod određenim okolnostima. Najpre škola treba da postigne dogovor sa Savetom roditelja učenika srednje škole nakon čega ovu odluku treba da donese i Školski odbor. Potom ZZJZ Subotica treba da proceni da li je bezbedno da se nastava odvija u školi, a nakon toga se odluka Školskog odbora i procena situacije ZZJZ šalju Školskoj upravi i lokalnom Kriznom štabu koji donose konačnu odluku.

Srednju školu “Žarko Zrenjanin” u ovom trenutnu pohađa 63 đaka, a kako ističu u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi trenutno u osnovnoj i srednjoj školi imaju oko 40% učenika koji pohađaju on-line nastavu.