Usvojena odluka o upravljanju komunalnim otpadom

Nakon što je Regionalna deponija dobila integrisanu dozvolu za rad, na današnjoj sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili izmene Odluke o upravljanju komunalnim otpadom, kojom će se dodatno poboljšati ova oblast.

Tokom naredne godine sav komunalni otpad sa teritorije Subotice trebalo bi da se odvozi na Regionalnu deponiju. Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” od ukupne količine otpada koji se odvozi na deponiju “Aleksandrovačka bara”, a koja iznosi 50.000 tona, na Regionalnu deponiju preveze 30 odsto, a u januaru taj procent će iznositi 50, kada sa radom u preduzeću počne 20 novozaposlenih, objašnjava direktor nadležnog preduzeća Slobodan Milošev.

Milošev dodaje da je novi rok, a to je 1. januar 2024. godine, sasvim realan da čitav sistem profunkcioniše, ali da im pored novih 20 radnika, nedostaje dodatnih 17.

Kako navodi Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, predviđeno je da se sistem odlaganja otpada i primarne selekcije odvija na nivou domaćinstava uvođenjem sistema dve kante.

Nadležni najavljuju da će tokom naredne godine započeti i proces sanacije i rekultivacije “Aleksandrovačke bare” , nakon čega sledi i njeno konačno zatvaranje.