Korišćenje prirodnih materijala i kreativnost kao okupaciona terapija

U školskom centru “Dositej Obradović” juče je održana prva od tri radionice u okviru projekta „Socijalna integracija razvoja dece korišćenjem prirodnih materijala na tradicionalni način”. Projekat, čiji je cilj podsticanje dečjeg razvoja, sprovodi Udruženje “Kulturalni različak”.

Cilj projekta je poboljšanje socijalne integracije dece sa smetnjama u razvoju iz Školskog centra “Dositej Obradović”, njihovo osnaživanje i podsticanje celokupnog razvoja. Radionice su namenjene deci uzrasta od 5 do 17 godina, a prema rečima defektologa, imaju ulogu okupacione terapije.

Ideja je da deca na radionicama koriste prirodne materijale poput gline, vune, lišća, grančica i kamenčiča. Na prvoj radionici koristili su staru alatku nazvanu “zvezdica”, pomoću koje su pravili narukvice.

Realizaciju projekta omogućio je Grad Subotica.