Usvojena izmena o načinu snadbevanja toplotnom energijom

Na 12. sednici Skupštine grada usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snadbevanja toplotnom energijom. Za usvajanje predloga glasalo je 47 odbornika, šestoro je bilo protiv, dok uzdržanih nije bilo.

Odluka o izmenama i dopunama o snadbevanju toplotnom energijom na teritoriji grada Subotice inicirana je zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebu energije, koji je donet u aprilu ove godine, rekao je Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. On je objasnio da će se, ukoliko dođe do prekomernih zatvaranja ili nekorišćenja grejnih tela, vršiti nešto drugačiji obračuni. Ova izmena važi samo za korisnike koji poseduju alokatore.

Opozicija nije dala svoj glas podrške kada je reč o novom obračunu toplotne energije. Kako Miroslav Milojević, odbornik grupe Pokret građanske Subotice objašnjava, razlog tome je što građani Subotice plaćaju najskuplje grejanje u Srbiji, te sumnjaju u da će obračuni biti pravični.

Tvrdnje opozicije da Subotičani najviše plaćaju grejanje demantuje v.d. direktor “Subotičke toplane”, Saša Petković, koji kaže da su jedni od najjeftinijih u državi.

Odbornici su raspravljali i o Izveštaju o ostvarenju budžeta grada Subotice za prvih šest meseci ove godine, koji je prešao 51 odsto, sa kojim se i opozicija složila. Na Skupštini su usvojeni i izveštaji o stepenu realizacije programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća, o raspodeli dobiti i pokrivanju gubitaka za „Subotica-trans“ i „Vodovod i kanalizaciju“. Takođe, imenovani su i direktori u JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Palić-Ludaš“ i JKP „Suboticagas“. Na mesto Ildiko Zedi u “Suboticagasu” došla jeTimea Horvat, Đerđ Šugar ostaje direktor u JKP “Vodovod i kanalzijacija”, kao i Marta Dobo u JP „Palić-Ludaš“, a za direktora JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje potvrđen je Ognjen Golubović.