Ukoro početak radova na izgradnji objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla

Kako bi se dugoročno rešilo pitanje upravljanja životinjskim otpadom, odnosno leševima, Grad Subotica će uskoro početi sa izgradnjom objekta za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla. Iako je Grad još pre tri godine dobio deo sredstava za izgradnju objekta od Uprave za veterinu, tek sad su se stekli uslovi za početak radova.

Objekat za sakupljanje i preradu proizvoda životinjskog porekla nalaziće se na putu između Čantavira i Novog Žednika, na parceli koja je i u prethodnom periodu bila namenjena za odlaganje životinjskih ostataka. Nakon raščišćavanja terena i dezinfekcije, dugoočekivani radovi na izgradnji mogu početi potvrdila je članica GV zadužena za poljoprivredu, Hajnalka Bognar Pastor.

Nakon uvođenja u posao, izvođač je dužan da u roku od dve godine izgradi objekat.