Završni deo II faze programa „Romacted“

Druga faza Romacted programa čiji je cilj održiva inkluzija romske zajednice u društvo, koji se u našem gradu sprovodi od 2021. godine, ulazi u završnu fazu. U protekle 3 godine su kroz ovaj program formirane dve lokalne akcione grupe u romskoj zajednici koje su se kroz različite aktivnosti uključile u život šire zajednice na nivou grada.

U okviru realizacije II faze programa „Romacted“ koji finasiraju Evropska unija i Savet Evrope, formirane su dve lokalne akcione grupe u romskoj zajednici i to LAG „Čantavir“ i LAG „Mladi“. Lokalna akciona grupa „Mladi“ okuplja mlade uzrasta od 9-15 godina koji su kao svoje prioritete definisali podršku učenju i korišćenje slobodnog vremena, a paraleno sa sprovođenjem aktivnosti sa mladima, radilo se i sa njihovim roditeljima, objašnjava romski koordinator Grada Subotice, Stevan Nikolić.

Druga lokalna akciona grupa „Čantavir“ je nastala kao deo nastavka na aktivnostima iz prve faze programa „Romacted“ kada je romska zajednica pokrenula inicijativu za čišćenje svog naselja u Čantaviru, što je i učinjeno. U drugoj fazi Programa je ovo podignuto na viši nivo i Romi aktivno učestvuju u kontinuiranom čišćenju svog naselja, a komunalno preduzeće odnosi smeće. Akcija u drugoj fazi programa nazvana je „Očistimo naše dvorište“.

Nakon završetka II faze Romacted programa u martu 2024. godine, u planu je nastavak na formiranju lokalnih akcionih grupa unutar romske zajednice i produbljavanje saradnje sa lokalnom samoupravom kako bi romska zajednica aktivno učestvovala u realizaciji programa na teritoriji grada. U toku ove godine u planu je i adaptacija dela stambenih objekata u romskom naselju u Čantaviru, kroz angažovanje samih članova romske zajednice i uz materijalnu podršku lokalne samouprave.