U toku konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je novi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Iznos za ovu namenu povećan je za oko 60 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 13 miliona dinara, a dodeljuje se za realizaciju inovativnih ideja, unapređenje poslovnog procesa, podsticanje zapošljavanja i seouhvatne digitalne transformacije.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju preduzetnice i privredna društva sa najmanje 51 odsto udela u vlasništvu žena sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom u Vojvodini koja su upisana u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30. decembra 2022. godine, mikro ili mala preduzeća ili preduzetnice koje su paušalni poreski obveznici.

Ukupan budžet po novom konkursu za podršku ženskom preduzetništvu je 13 miliona dinara, a sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili računarske opreme, softvera ili usluge u tekućoj godini, a sam predmet nabavke mora biti nov.

Učesnice na Javnom konkursu mogu podneti prijavu za jednu namenu, a rok za podnošenje prijava je 28. septembar. Dodatne informacije dostupne su i na zvaničnom sajtu Pokrajisnkog sekretarijata za privredu i turizam.