U toku anketiranje RZS o prihodima i uslovima života

U toku je anketiranje građana o prihodima i uslovima života koje sprovodi Republički zavod za statistiku. Na terenu u našem gradu nalaze se dva ovlašćena anketara koja će obići 106 domaćinstava.

Anketiranje je počelo u ponedeljak, a sprovodiće se do jula ove godine. U Subotici se anketiranje sprovodi na uzorku od 106 domaćinstava na teritoriji grada Subotica, u Čantaviru, Đurđinu i Donjem Tavankutu. Anketu sprovode anketari koji su u prethodnom periodu prošli obuku i imaju ovlašćenja za rad koje nose oko vrata kao legitimaciju i laptop u koji unose odgovore na pitanja.