Održana prezentacija projekta „Ljudi u akciji”

Kroz projekat “Ljudi u akciji” koji zajednički sprovode UG “San”, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” i Grad Subotica, do kraja 2021. godine korisnici Dnevnog boravka u Banijskoj ulici baviće se proizvodnjom organskog povrća, sušenjem i pakovanjem začinskog bilja, proizvodnjom i prodajom cveća i ukrasnog bilja kao i proizvodnjom kartonske i papirne ambalaže. Cilj projekta je izgradnja Dnevnog centra sa radionicama za zapošljavanje osoba sa fizičkim, mentalnim, duševnim ili višestrukim smetnjama.

U Plavoj sali Gradske kuće održana je prezentacija projekta „Ljudi u akciji” koji je samo jedan u nizu projekata koje sprovodi Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka”. Ovaj projekat ima za cilj radno angažovanje 40 korisnika Dnevnog boravka za odrasla lica u Banijskoj ulici. Sredstvima projekta kupljen je plastenik koji se nalazi u dvorištu Dnevnog boravka, kao i mašina za papirnu i kartonsku ambalažu koja se nalazi u Biznis inkubatoru. Korisnici Dnevnog boravka će biti angažovani u skladu sa svojim individualnim sposobnostima, objašnjava koordinator u Domu “Kolevka”, Danijela Andrašić.

Iako je nosilac projekta UG “San”, iz ovog udruženja objašnjavaju da je on namenjen deci koja su smeštena u “Kolevci”, kao i korisnicima 2 dnevna boravka koja rade pri Domu. Nakon završetka projekta svi alati kupljeni sredstvima projekta ostaće u “Kolevci”.

Projekat “Ljudi u akciji” započet je u junu prošle godine, a trebalo bi da bude završen do kraja 2021. godine. Vrednost projekta je 31.900 evra.