Razvijanje računarskog razmišljanja i razvijanje digitalnih kompetencija u vrtićima PU “Naša radost”

U vrtiću “Šumice” PU “Naša radost” vaspitačice iz ove predškolske ustanove prikazale su na koji način rade sa decom na razvijanju računarskog razmišljanja i digitalnih kompetencija. U radu radionice učestvovale su i vaspitačice iz Bugarske i Slovenije koje ovih dana borave u Subotici kao partneri PU “Naša radost” u realizaciji projekta “Povezivanje bajki i STEAM”.

Deca u pojedinim vrtićima PU “Naša radost” imaju priliku da kroz program “Razvijanje računarskog razmišljanja i razvijanje digitalnih kompetencija” prilikom boravka u vrtiću koriste tzv. podne robote-Bibote koji im pomaže da od najranijeg doba razvijaju svoje digitalne kompetencije. Mališani vole da koriste robotiće u igri.

Deca u subotičkim vrtićima koriste podne robote kroz projekat “Povezivanje bajki i nauke, tehnologije, inženjeringa, umetnosti i matematike” koji realizuje PU “Naša radost” sa partnerima iz Slovenije, Bugarske i Grčke. Cilj današnje radionice koja je održana u vrtiću “Šumice” bio je da naše vaspitačice prikažu kolegama iz Bugarske i Slovenije na koje se sve načine podni roboti mogu koristiti u radu sa decom uzrasta od 3 godine pa naviše.

Projekat “Povezivanje bajki i STEAM” jedan je od Erasmus projekata koje realizuje PU “Naša radost”. Tokom jučerašnjeg dana i danas “Naša radost” je kao koordinator projekta organizovala međunarodne susrete svih partnera koji učestvuju u ovom projektu.

Povodom Erazmus projekata koje realizuje PU “Naša radost” danas je na Velikoj terasi na Paliću održana i međunarodna konferencija pod nazivom “Povezivanje bajki i STEAM”.