U planu asfaltiranje 21 ulice u kojima su problem bili imovinsko-pravni odnosi

Iz JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje najavljuju i da bi do kraja ove godine 21 ulica, u kojima do sada nisu bili rešeni imovinsko – pravni odnosi, trebalo da dobije asfalt. Naime, tokom prethodnog perioda u ovim ulicama urađena je eksprorpijacija i završeni su projekti, te se očekuje da će do kraja godine ove ulice biti asfaltirane.