Ove godine stotinu miliona dinara više za asfaltiranje i sanaciju ulica u Subotici

U ovoj godini planirana je izgradnja oko 5 km ulica u našem gradu, a isto toliko će biti rehabilitovano. Ukupan budžet kojim Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje raspolaže za ovu godinu je više od 740 miliona dinara.

Budžet nadležnog preduzeća za ovu godinu veći je za oko 100 miliona u odnosu na početak prošle godine koju je Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje završilo sa rekordnim budžetom od preko milijardu i sto miliona dinara. Za ovu godinu planirana je izgradnja 5 km novih ulica kao i rehabilitacija u istoj dužini.

Osim izgradnje i rehabilitacije ulica, deo budžeta u visini od oko 15 miliona dinara biće odvojen za ulice koje nisu regulisane. Oko 10 km ovih ulica biće nasuto grebanim asfaltom ili tucanikom. Kao i svake godine radiće se i na uređenju atarskih puteva. Ove godine u planu je uređenje oko 15 km ovih puteva i to u Maloj Bosni, Tavankutu, Ljutovu, Bačkim Vinogradima i Hajdukovu.

Oko 10 miliona dinara obezbeđeno je za rekonstrukciju biciklističkih staza, a posao će biti realizovan krajem godine. U toku je i izrada projekta parka u Ulici Partizanskih baza, a realizacija je u planu do kraja godine. Planirano je uređenje oko 6000 m2 javnih površina i javnih parkinga koji nisu u sistemu JKP „Parking“ i to na Prozivci oko zgrada u Jo Lajoša i Blaška Rajića, kao i na Radijalcu u Maršala Tita.