U Hajdukovu biciklistička staza duga 1,5 kilometara

U okviru projekta „Opti-bike 2“ biće izgrađena biciklistička staza u Hajdukovu, od Ulice Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda u dužini od 1.500 metara.

Projekat „Opti-bike 2“ je podržan u okviru trećeg konkursa Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, čiji glavni cilj je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza.

Takođe, ova investicija bi trebalo da doprinese i prevenciji saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanju bezbednosti u saobraćaju, povećanju broja turista koji saobraćaju biciklom, kao i jačanju svesti o zdravom načinu života i ekološkom pristupu.

Glavni korisnici projekta su lokalna samouprava Grada Subotice, dok je mađarski partner lokalna samouprava Grada Tompe, a zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, u okviru ovog projekta biće izgrađena biciklistička staza u Hajdukovu, od Ulice Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda u dužini od 1.500 metara, dok će na području Tompe staza biti izgrađena uz Glavni put br. 53 u dužini od 493 metra.

Realizacija investicije trajaće od 1. novembra ove do 30. aprila naredne godine, a ukupna vrednost projekta iznosi približno 566.000 evra, od čega je doprinos Evropske unije 387.775 evra.