Tretman suzbijanja odraslih komaraca od 30. jula do 8. avgusta

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, biće sproveden u periodu od 30. jula do 8. avgusta, na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom, u terminu od 18 do 23 casa.

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Zorka, Makova sedmica, Bajmok, Stari Žednik, Novi Žednik, Čantavir, Bačko Dušanovo, Gornji i Donji Tavankut, Ljutovo, Đurđin i Radanovac. Tretman sa zemlje predviđen je u mesnim zajednicama Prozivka, Bajnat, Dudova šuma, Mali Bajmok, Zorka, Novi grad, Kertvaroš, Željezničko naselje, Mali Radanovac, Palić, Aleksandrovo, Radanovac(deo), Mišićevo, Mala Bosna, Bikovo, Bački Vinogradi, Šupljak i Višnjevac. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Oba preparata su toksična za pčele,  pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje tri dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora, koje će vršiti tretman. Telefon za sve dodatne informacije je  025/515 50 55.