Toplotni stres za životinje

Nekoliko natprosečnih toplih dana početkom juna svakako su prvi alarm za sve farmere koji se bave proizvodnjom mleka i koji na svojim gazdinstvima imaju visokoproduktivna mlečna grla. Situacija još nije zabrinjavajuća, ali uskoro nastupa period u kojem će temperature vazduha dostizati vrednosti iznad 30 stepeni. To je za svago govedo veoma veliki toplotni stres. Prvi mogući vidljivi simptomi su slabija konzumacija hrane, veće potrebe za pijaćom vodom, te opadanje proizvodnje mleka i slabiji prirast.