Tek svako peto osiguranje u Srbiji je životno

Na kraju drugog ovogodišnjeg tromesečja preovlađujuće osiguranje u Srbiji je kao i ranije bilo neživotno pošto je u ukupnoj premiji osiguranja učestvovalo sa 79,8 odsto, pokazuje izveštaj Narodne banke Srbije.

Pojedinačno najveće učešće imalo je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila koje je u ukupnoj premiji učestvovalo sa 27,9 odsto, a slede imovinska osiguranja sa 22,5 odsto, životna osiguranja sa 20,2 odsto i osiguranje motornih vozila – kasko sa 10,2 procenata.Premija neživotnih osiguranja je porasla za 14,0 odsto u odnosu na isti period 2021. godine, premija osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 3,9 odsto, imovinskih osiguranja za 14,6 procenata, osiguranja motornih vozila – kasko za 16,6 odsto, a premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja čak za 35,1 odsto. Rast premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prati i rast učešća premije ove vrste osiguranja sa 6,6 odsto u drugom kvartalu 2021. na 8,0 procenata na kraju ovogodišnjeg drugog tromesečja. Na tržištu Srbije poslovalo je 20 društava za osiguranje i reosiguranje, isto kao i na kraju drugog kvartala 2021. godine, dok se broj zaposlenih smanjio na 11.369.

Prethodni članak
Sledeći članak