Panel diskusija sa ciljem upoznavanje privrednika o uslovima dodele bespovratnih sredstava