Svetski dan borbe protiv raka pluća: Skrining za starije od 50 godina

Od raka pluća u Srbiji svake godine oboli gotovo 7 hiljada, a umre više od 5 hiljada osoba, poražavajući su podaci sa kojim ove godine dočekujemo Svetski dan borbe protiv raka pluća, 1. avgust.

Lekari upozoravaju da karcinom pluća predstavlja vodeći uzrok smrtnosti od svih maligniteta kako u svetu, tako i u našoj zemlji.

Reč je o podmukloj bolesti, koja se najčešće otkriva u kasnom stadijumu kada su iscrpljene mogućnosti lečenja. Kako je jedan od najvažnijih preduslova uspešnog lečenja upravo rano otkrivanje bolesti, trenutno se sprovodi skrining niskodoznim skenerom. Skiningom su obuhvaćene visokorizične grupe u koje spadaju osobe starosti od 50 do 74 godine, pušači, kao i oni koji imaju porodičnu istoriju obolevanja od ovog tipa karcinoma.