„Subotica- evropski grad interkulturalnosti“

U Plavoj sali Gradske kuće održan je seminar „Subotica-evropski grad interkulturalnosti“ , a iz Centra lokalne demokratije ističu da je cilj seminara da se podstaknu lokalni donosioci odluka, ali i institucije kulture na uspostavljanje saradnje i aktivnije učešće u ovom programu.

Na seminaru su predstavljene sve mogućnosti koje nudi Mreža interkulturalnih gradova Evrope, koja trenutno broji oko sto gradova.

Iako je jedan od osnivača, Subotica ne koristi dovoljno pogodnosti koje nudi Mreža, poručuju iz Centra lokalne demokratije i dodaju da su kroz seminar želeli da podstaknu kulturne ustanove i organizacije da apliciraju kod fondova EU, a u cilju unapređenja kulturnih sadržaja i kulturnog života u lokalnim sredinama.

Savet Evrope 2005. godine pokrenuo je inicijativu za osnivanje Mreže interkulturalnih gradova Evrope. Subotica se Mreži priključila 2011. godine i još uvek je jedini grad iz Srbije koji je član platfome.